Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Agroturistika speciální
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - AF
BIOS-D2020/2021 - doktorská studia - AFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
ESCHZEkologické systémy chovu zvířat
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFIng. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
ETCHZ-D2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
Etologie koní
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Hiporehabilitace
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
CHDZChov domácích zvířatZS 2020/2021 - AF
CHDRChov drůbežeZS 2020/2021 - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
CHHZ2020/2021 - doktorská studia - LDF
Chov hospodářských zvířat v subtropech a tropechZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Chov hospodářských zvířat 1ZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
CHKON
ZS 2020/2021 - AF
CHKONSChov koní - specializace
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFIng. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
CHSKChov skotuZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
CHVZZZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
JEVOJezdectví a vozatajstvíZS 2020/2021 - AFIng. Eva Sobotková, Ph.D.
Jezdectví I
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Eva Sobotková, Ph.D.
KYN
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Martin Hošek, Ph.D.
MSZ-D2020/2021 - doktorská studia - AF
OZOOTRObecná zootechnika a reprodukce
ZS 2020/2021 - AF
Obecná zootechnika 1
ZS 2020/2021 - AF
Obecná zootechnika 1 KZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Odborný jazyk - angličtina - koně
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
Produkční systémy hospodářských zvířat 1ZS 2020/2021 - AF
Produkční systémy prasat a drůbežeZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Produkční systémy přežvýkavců
ZS 2020/2021 - AF
Produkční systémy v chovech HZ II
ZS 2020/2021 - AF
REHZReprodukce hospodářských zvířatZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Reprodukce hospodářských zvířat 1
ZS 2020/2021 - AF
REHZ1KReprodukce hospodářských zvířat 1 K
ZS 2020/2021 - AF
Reprodukční biotechnika hospodářských zvířat2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
Šlechtění ovcí a koz2020/2021 - doktorská studia - AF
SLD-DŠlechtění drůbeže2020/2021 - doktorská studia - AF
SLK-DŠlechtění koní2020/2021 - doktorská studia - AF
SLP-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
Šlechtění skotu
2020/2021 - doktorská studia - AF
TCHD-DTechnologie a technika chovu drůbeže2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Technologie a technika chovu koní
2020/2021 - doktorská studia - AF
Technologie a technika chovu ovcí a koz
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
Technologie a technika chovu skotu2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
ZS-AgrotourismZS 2020/2021 - AFIng. Vladimír Mikule, Ph.D.
ZS-Cattle HusbandryZS 2020/2021 - AF
ZS-Horse Husbandry
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Eva Sobotková, Ph.D.
ZS-Reproduction of Farm Animals
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.