Ústav technologie potravin (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
ACHP-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
BIVYCLBiotechnologie ve výživě člověka
ZS 2020/2021 - AF
CUKTECukrářské technologie
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
FUPO-DFunkční potraviny
2020/2021 - doktorská studia - AF
FVP-D2020/2021 - doktorská studia - AF
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
HYPO-DHygiena potravin2020/2021 - doktorská studia - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Konzervace potravin
2020/2021 - doktorská studia - AF
KBPTKoření a byliny v potravinářských technologiíchZS 2020/2021 - AF
Kvalita rostlinných produktů2020/2021 - doktorská studia - AF
Metodologie potravinářského výzkumu
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Mlékárenské technologie
ZS 2020/2021 - AF
OHYGPZS 2020/2021 - AFdoc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
PSYVYPoradenství ve výživě
ZS 2020/2021 - AF
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D.
PORP-D2020/2021 - doktorská studia - AFprof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
POZP-DPotraviny živočišného původu2020/2021 - doktorská studia - AFprof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
PZRYB
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - AF
Speciální hygiena potravin
ZS 2020/2021 - AF
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
SPMIKRSpeciální mikrobiologieZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFdoc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
TXP-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
ZS 2020/2021 - AF
Výroba a jakost živočišných produktůZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
VCLO-DVýživa člověka2020/2021 - doktorská studia - AFprof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
ZNPZZdravotní nezávadnost potravinových zdrojůZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Zpracování masa
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZZEP1Zpracování zemědělských produktů 1
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Zpracování zemědělských produktů 1 K
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
ZZVP1Zpracování živočišných produktů 1ZS 2020/2021 - AF
ZS-Beer and Beverage Technology
ZS 2020/2021 - AF
Z-DTZS-Dairy TechnologyZS 2020/2021 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.