Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
MOB
ZS 2020/2021 - AF
MFR-DMolekulární fyziologie rostlin
2020/2021 - doktorská studia - AF
RADOK
ZS 2020/2021 - AF
RBIMRadiobiologie a izotopové metody
ZS 2020/2021 - AF
RNA technologie
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
ZAGEPZáklady genomiky a proteomiky
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.