Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Aplikovaná entomologie
2020/2021 - doktorská studia - AF
Biologie ryb2020/2021 - doktorská studia - AF
BIOV-D2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Ekologie
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Ekologie IIZS 2020/2021 - AFprof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
Ekologie vodního prostředí2020/2021 - doktorská studia - AF
EKZIV-DEkologie živočichů2020/2021 - doktorská studia - AF
EMOEntomologie obecná
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
ETZ-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
HBO-DHydrobotanika2020/2021 - doktorská studia - AF
RHCHEZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
HCHE-DHydrochemie2020/2021 - doktorská studia - AF
CHRYBChoroby ryb
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
ZS 2020/2021 - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
STZ-DSystematika a taxonomie živočichů
2020/2021 - doktorská studia - AF
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
TCHV-DTechnologie a technika chovu včel2020/2021 - doktorská studia - AF
Technologie, technika a reprodukce v chovu ryb2020/2021 - doktorská studia - AF
UP16-D2020/2021 - doktorská studia - AF
TVCPZS 2020/2021 - AF
Výživa a krmení rybZS 2020/2021 - AF
VKR-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
ZKRYBZáklady rybníkářstvíZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Jan Mareš
ZZOO-DZemědělská zoologie
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
ZPCHR-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
Zoologie
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
ZOLG2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
ZOOBE-DZoologie bezobratlých
2020/2021 - doktorská studia - AF
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Zoologie K
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - AF
Z-ZOOLZS-Zoology
ZS 2020/2021 - AF
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.