Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
ZS 2020/2021 - AF
Anatomie a histologie zvířat ZOO
ZS 2020/2021 - AF
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
AHIZ1KZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
AHIZ-VS
ZS 2020/2021 - AF
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
ANCLOAnatomie člověkaZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
Bioinformatika a genetika kvantitativních znaků2020/2021 - doktorská studia - AFprof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
BZZVBiologické základy ŽVZS 2020/2021 - AFIng. Petr Sláma, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
FYHZZS 2020/2021 - AFIng. Aleš Pavlík, Ph.D.
FYHZKFyziologie hospodářských zvířat K
ZS 2020/2021 - AF
Fyziologie zvířatZS 2020/2021 - AF
FYZI-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
Genetika hospodářských zvířat
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
GKZ
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
GESPGenetika skotu a prasat
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Genetika zvířat2020/2021 - doktorská studia - LDF
ITV-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
Informační zdroje a software
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
MGZV
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
MBGMolekulární a buněčná genetika živočichůZS 2020/2021 - AF
MCGEN-DMolekulární cytogenetika
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
MGZ-DMolekulární genetika živočichů2020/2021 - doktorská studia - AFprof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
MFYHZMorfologie a fyziologie hospodářských zvířat
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFIng. Petr Sláma, Ph.D.
MORZV-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
POGIPotravinářská genomikaZS 2020/2021 - AFprof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
PCHZ
ZS 2020/2021 - AF
TGP-DTechnologie genomiky a proteomiky
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Transgenoze savců a klonováníZS 2020/2021 - AF
ZHPCZZoohygiena a prevence chorob 2ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.