Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF.

KódNázev předmětu
Období
Garant
Biotechnologie krmných a potravinových zdrojůZS 2020/2021 - AF
KSKKonzervace a skladování krmiv
ZS 2020/2021 - AF
KSKKKonzervace a skladování krmiv K
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
KrmivářstvíZS 2020/2021 - AFBc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
KRM-D2020/2021 - doktorská studia - AFprof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
KHP-DKvalita a hodnocení píce
2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
MZCZ-DManagement zdraví v chovu zvířat2020/2021 - doktorská studia - AFprof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
MIKRMZS 2020/2021 - AF
NKZZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Pastvinářství v tropech a subtropech KZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
TKHZKTechnika krmení hospodářských zvířat KZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
TREKTravinné ekosystémy
ZS 2020/2021 - AF
Travinné ekosystémy2020/2021 - doktorská studia - AF
Všeobecné zemědělství
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
VYKOVýživa a krmení koníZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
VKPZ-DVýživa a krmení přežvýkavců2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
VYCLDIEZS 2020/2021 - AF
2020/2021 - doktorská studia - AFprof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
ZS 2020/2021 - AF
ZVETMZáklady veterinární medicíny
ZS 2020/2021 - AF
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
Z-GRSMZS-Grassland managementZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Z-FOD
ZS 2020/2021 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.