Děkanát PEF (PEF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - PEF, 2018/2019 - doktorské štúdiá - PEF, LS 2018/2019 - CV - ICV.

KódNázov predmetuObdobieGarant
KZ1EMABoard exam I (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
KZ1FABoard exam I (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
KZ2EMABoard exam II (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2FABoard exam II (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
OTDEMADefence of thesis2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
DISPDisertační práce2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DISPEMDisertační práce pro EM2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DISPFDisertační práce pro F2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
DIPADissertation2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ODPADissertation Defence (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPFADissertation Defence (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
DISPEMADissertation (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DISPFADissertation (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
OTDFADissertation proposal defence (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
KZ1EMKomisionální zkouška I (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
KZ1FKomisionální zkouška I pro Finance2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
KZ2EMKomisionální zkouška II pro EM2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2FKomisionální zkouška II pro Finance2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
DMVAMethodology of Science2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
DMVMetodologie vědy pro DSP2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPObhajoba disertační práce (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPEIObhajoba disertační práce pro EI2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ODPFObhajoba disertační práce pro F2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
ORDEMObhajoba rozpracované dis. práce (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ORDFObhajoba rozpracované dis. práce pro F2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
OTDFObhajoba tezí (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
DPC1EMAPublication activity I (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1FAPublication activity I (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2EMAPublication activity II (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2FAPublication activity II (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPCIPublikační činnost I2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1EMPublikační činnost I pro EM2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1FPublikační činnost I pro F2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPCIIPublikační činnost II2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2EMPublikační činnost II pro EM2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2FPublikační činnost II pro F2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ORDEMASemi-finished dissertation defence (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ORDFASemi-finished dissertation defence (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SDZFAState Doctoral Exam (F)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SDZStátní doktorská zkouška (EM)2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
SDZEIStátní doktorská zkouška pro EI2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
SDZFStátní doktorská zkouška pro F2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
DWDAWork on dissertation2018/2019 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
JE2Angličtina 2, EILS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
BPBakalářská práceLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
BPABakalářská práce IS/ICTLS 2018/2019 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
BPAKBakalářská práce KybernetikaLS 2018/2019 - PEFprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
BSBakalářský seminářLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
BSAABakalářský seminář v AJLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
XD-CZ1Čeština pro cizince 1LS 2018/2019 - PEFMgr. Eva Kytlicová
DISDiplomní seminářLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DISIDiplomní seminář IS/ICTLS 2018/2019 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DISKDiplomní seminář KybernetikaLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DISADiplomní seminář v AJLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DP2Diplomová práceLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DPIIDiplomová práce IS/ICTLS 2018/2019 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DPKDiplomová práce KybernetikaLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
OKAJAObchodní jazyk - angličtinaLS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
OKAJObchodní jazyk - angličtinaLS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
OKNJObchodní jazyk - němčinaLS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
PRXOdborná praxeLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
PRX2Řízená odborná praxeLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
SBZStátní bakalářská zkouškaLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
SZZStátní závěrečná zkouškaLS 2018/2019 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
SVAK2Světový jazyk - Angličtina K 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVFK2Světový jazyk - Francouzština K 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVF2ASvětový jazyk - Francouzština 2 v AJLS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVI2Světový jazyk - Italština 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVNK2Světový jazyk - Němčina K 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVN1Světový jazyk - Němčina 1LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVN2Světový jazyk - Němčina 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVRK2Světový jazyk - Ruština K 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVR2Světový jazyk - Ruština 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVSK2Světový jazyk - Španělština K 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
SVS2Světový jazyk - Španělština 2LS 2018/2019 - PEFTereza Formáčková
C-ZZZávěrečná zkouškaLS 2018/2019 - CV - ICVdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
XD-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJLS 2018/2019 - PEFdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
JE1Angličtina 1, EIZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
BPBakalářská práceZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
BPABakalářská práce IS/ICTZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
BPAKBakalářská práce KybernetikaZS 2019/2020 - PEFprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
BSBakalářský seminářZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
BSAABakalářský seminář v AJZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
KZ1EMABoard exam I (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
KZ1FABoard exam I (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
KZ2EMABoard exam II (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2FABoard exam II (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
CD-CZ1Čeština pro cizince 1ZS 2019/2020 - PEFMgr. Eva Kytlicová
OTDEMADefence of thesis2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
DISDiplomní seminářZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DISIDiplomní seminář IS/ICTZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DISKDiplomní seminář KybernetikaZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DISADiplomní seminář v AJZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DP2Diplomová práceZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DPIIDiplomová práce IS/ICTZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DPKDiplomová práce KybernetikaZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DISPDisertační práce2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DISPEMDisertační práce pro EM2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DISPFDisertační práce pro F2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
DIPADissertation2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ODPADissertation Defence (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPFADissertation Defence (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
DISPEMADissertation (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DISPFADissertation (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
OTDFADissertation proposal defence (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
KZ1EMKomisionální zkouška I (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
KZ1FKomisionální zkouška I pro Finance2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
KZ2EMKomisionální zkouška II pro EM2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2FKomisionální zkouška II pro Finance2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
DMVAMethodology of Science2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
DMVMetodologie vědy pro DSP2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPObhajoba disertační práce (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPEIObhajoba disertační práce pro EI2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ODPFObhajoba disertační práce pro F2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
ORDEMObhajoba rozpracované dis. práce (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ORDFObhajoba rozpracované dis. práce pro F2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
OTDFObhajoba tezí (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
OKAJObchodní jazyk - angličtinaZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
OKNJObchodní jazyk - němčinaZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
PRXOdborná praxeZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
OSCJOdborný seminář v cizím jazyceZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
DPC1EMAPublication activity I (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1FAPublication activity I (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2EMAPublication activity II (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2FAPublication activity II (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPCIPublikační činnost I2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1EMPublikační činnost I pro EM2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1FPublikační činnost I pro F2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPCIIPublikační činnost II2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2EMPublikační činnost II pro EM2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2FPublikační činnost II pro F2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
PRX2Řízená odborná praxeZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
ORDEMASemi-finished dissertation defence (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ORDFASemi-finished dissertation defence (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SDZFAState Doctoral Exam (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SBZStátní bakalářská zkouškaZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
SDZStátní doktorská zkouška (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
SDZEIStátní doktorská zkouška pro EI2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
SDZFStátní doktorská zkouška pro F2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SZZStátní závěrečná zkouškaZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
SVAK1Světový jazyk - Angličtina K 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVFK1Světový jazyk - Francouzština K 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVF1ASvětový jazyk - Francouzština 1 v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVI1Světový jazyk - Italština 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVNK1Světový jazyk - Němčina K 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVN1Světový jazyk - Němčina 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVN2Světový jazyk - Němčina 2ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVRK1Světový jazyk - Ruština K 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVR1Světový jazyk - Ruština 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVSK1Světový jazyk - Španělština K 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVS1Světový jazyk - Španělština 1ZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
DWDAWork on dissertation2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
EXA-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.