Děkanát PEF (PEF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - PEF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
KZ1EMABoard exam I (EM)
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
KZ2EMA2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Board exam II (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
OTDEMADefence of thesis
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
DISP2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Disertační práce pro F
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
Dissertation
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
ODPADissertation Defence (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
ODPFA2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
DISPFADissertation (F)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
KZ1EM2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
KZ1F
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2FKomisionální zkouška II pro Finance
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
DMVA
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Obhajoba disertační práce (EM)
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Obhajoba disertační práce pro EI
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
ODPF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
ORDEMObhajoba rozpracované dis. práce (EM)
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Obhajoba rozpracované dis. práce pro F
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
DPC2EMAPublication activity II (EM)
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
Publikační činnost I
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
DPC1F
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
DPCIIPublikační činnost II
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
Publikační činnost II pro F2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ORDFA
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SDZFAState Doctoral Exam (F)
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
Státní doktorská zkouška (EM)2019/2020 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
Státní doktorská zkouška pro F
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
DWDAWork on dissertation
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
Angličtina 2, EILS 2019/2020 - PEF
BP
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
BPAK
LS 2019/2020 - PEF
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
BS
LS 2019/2020 - PEF
BSAABakalářský seminář v AJLS 2019/2020 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
EXA-CZ1LS 2019/2020 - PEFMgr. Ludmila Nepomucká
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Diplomní seminář IS/ICTLS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DISK
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
DP2Diplomová práceLS 2019/2020 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Obchodní jazyk - angličtina
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
OKAJA
LS 2019/2020 - PEF
Odborná praxeLS 2019/2020 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
PRX2LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
SZZ
LS 2019/2020 - PEF
Světový jazyk - Angličtina K 2
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Angličtina 2LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Francouzština K 2
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
SVI2Světový jazyk - Italština 2
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVNK2Světový jazyk - Němčina K 2
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
LS 2019/2020 - PEF
SVN2Světový jazyk - Němčina 2LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Ruština K 2
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVSK2LS 2019/2020 - PEF
SVS2Světový jazyk - Španělština 2LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEFdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
EBA-AJ1ZS 2020/2021 - PEF
Angličtina 1, EIZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Angličtina 2
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
EBA-AJ3
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
BPABakalářská práce IS/ICTZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
BPAKBakalářská práce Kybernetika
ZS 2020/2021 - PEF
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Bakalářský seminář 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
DISDiplomní seminářZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
DISADiplomní seminář v AJZS 2020/2021 - PEF
DP2ZS 2020/2021 - PEF
DPIIZS 2020/2021 - PEF
Diplomová práce KybernetikaZS 2020/2021 - PEF
2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
EDC-KZ1E
2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
KZ1FKomisionální zkouška I pro Finance2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Komisionální zkouška II pro Finance2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
EBN-NJ1Němčina 1ZS 2020/2021 - PEF
2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Obhajoba rozpracované dis. práce pro F2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Obhajoba tezí disertační práce AŘI
2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
EDC-OTE2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
OTDF2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Obchodní angličtina
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Obchodní jazyk - němčinaZS 2020/2021 - PEF
Odborná praxe
ZS 2020/2021 - PEF
Odborná praxe 1
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
OSCJOdborný seminář v cizím jazyce
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
DPCIPublikační činnost I2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1EMPublikační činnost I pro EM2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Publikační činnost I pro F2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
SVAK1
ZS 2020/2021 - PEF
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1ZS 2020/2021 - PEF
Světový jazyk - Francouzština K 1ZS 2020/2021 - PEF
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1
ZS 2020/2021 - PEF
Světový jazyk - Francouzština 1 v AJZS 2020/2021 - PEF
SVNK1
ZS 2020/2021 - PEF
SVNK2
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVN1Světový jazyk - Němčina 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVN2Světový jazyk - Němčina 2ZS 2020/2021 - PEF
Světový jazyk - Ruština K 1ZS 2020/2021 - PEF
SVR1Světový jazyk - Ruština 1
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
SVS1
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF