Děkanát PEF (PEF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - PEF, 2019/2020 - doktorská studia - PEF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Board exam I (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
KZ1FABoard exam I (F)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Board exam II (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
KZ2FABoard exam II (F)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Defence of thesis
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Disertační práce2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Disertační práce pro EM2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DISPFDisertační práce pro F
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Dissertation
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Dissertation Defence (EM)2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Dissertation (EM)2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DISPFADissertation (F)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
OTDFA2019/2020 - doktorská studia - PEF
KZ1EMKomisionální zkouška I (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
KZ1FKomisionální zkouška I pro Finance
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
KZ2EMKomisionální zkouška II pro EM2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2FKomisionální zkouška II pro Finance
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
DMVAMethodology of Science2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPEI2019/2020 - doktorská studia - PEF
ODPF2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
ORDEMObhajoba rozpracované dis. práce (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Obhajoba rozpracované dis. práce pro F2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Publication activity I (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1FA
2019/2020 - doktorská studia - PEF
DPC2EMAPublication activity II (EM)2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Publication activity II (F)2019/2020 - doktorská studia - PEF
DPCIPublikační činnost I
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1EM
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Publikační činnost I pro F
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Publikační činnost II pro EM2019/2020 - doktorská studia - PEF
DPC2F2019/2020 - doktorská studia - PEF
ORDEMASemi-finished dissertation defence (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SDZFA
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
SDZ2019/2020 - doktorská studia - PEF
Státní doktorská zkouška pro EI2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Státní doktorská zkouška pro F
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Angličtina 2, EILS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
BPAK
LS 2019/2020 - PEF
Bakalářský seminář
LS 2019/2020 - PEF
Bakalářský seminář v AJLS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Čeština pro cizince 2LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
DISIDiplomní seminář IS/ICT
LS 2019/2020 - PEF
DISK
LS 2019/2020 - PEF
DISA
LS 2019/2020 - PEF
Diplomová práceLS 2019/2020 - PEFIng. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
DPIIDiplomová práce IS/ICTLS 2019/2020 - PEF
Diplomová práce KybernetikaLS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
OKAJLS 2019/2020 - PEF
OKAJAObchodní jazyk - angličtinaLS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Odborná praxeLS 2019/2020 - PEF
PRX2Řízená odborná praxe
LS 2019/2020 - PEF
SBZStátní bakalářská zkouškaLS 2019/2020 - PEFIng. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
SZZStátní závěrečná zkouška
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
SVAK2LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVA2LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Francouzština K 2LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2LS 2019/2020 - PEF
Světový jazyk - Francouzština 2 v AJ
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVI2Světový jazyk - Italština 2LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVN1
LS 2019/2020 - PEF
SVN2Světový jazyk - Němčina 2
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Ruština K 2
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Španělština K 2LS 2019/2020 - PEF
Světový jazyk - Španělština 2
LS 2019/2020 - PEF
Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ
LS 2019/2020 - PEF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Angličtina 1, EI
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
ZS 2020/2021 - PEF
EBA-AJ3Angličtina 3
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Bakalářská práce IS/ICTZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEFprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
DISDiplomní seminářZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
DISIDiplomní seminář IS/ICT
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
DISA
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
DPII
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Komisionální zkouška AŘI 1
2020/2021 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
EDC-KZ1EKomisionální zkouška EAM 1
2020/2021 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
KZ1F2020/2021 - doktorská studia - PEF
KZ2EM2020/2021 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2F2020/2021 - doktorská studia - PEF
EBN-NJ1
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
2020/2021 - doktorská studia - PEF
Obhajoba rozpracované dis. práce pro F2020/2021 - doktorská studia - PEF
EDC-OTA2020/2021 - doktorská studia - PEF
EDC-OTE
2020/2021 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
OTDF
2020/2021 - doktorská studia - PEF
Obchodní angličtina
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
PRXZS 2020/2021 - PEF
EBC-P112ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
OSCJOdborný seminář v cizím jazyce
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
DPCI2020/2021 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1EMPublikační činnost I pro EM2020/2021 - doktorská studia - PEF
2020/2021 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
PRX2Řízená odborná praxe
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
SZZStátní závěrečná zkouška
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Francouzština K 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVF1ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVF1AZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVRK1Světový jazyk - Ruština K 1ZS 2020/2021 - PEF
Světový jazyk - Ruština 1
ZS 2020/2021 - PEF
SVR2
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVS1
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
EXA-INEXZS 2020/2021 - PEF
LS 2020/2021 - PEF
EBA-AJ3
LS 2020/2021 - PEF