Děkanát PEF (PEF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - PEF, 2019/2020 - doktorská studia - PEF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
KZ1EMABoard exam I (EM)2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Board exam I (F)2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Board exam II (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
KZ2FABoard exam II (F)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - PEF
DISPDisertační práce
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DISPEMDisertační práce pro EM
2019/2020 - doktorská studia - PEF
DISPF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Dissertation2019/2020 - doktorská studia - PEF
ODPADissertation Defence (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODPFADissertation Defence (F)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Dissertation (F)2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
OTDFA
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Komisionální zkouška II pro EM
2019/2020 - doktorská studia - PEF
KZ2FKomisionální zkouška II pro Finance
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ODP
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Obhajoba disertační práce pro EI2019/2020 - doktorská studia - PEF
ODPF2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
ORDEM2019/2020 - doktorská studia - PEF
ORDFObhajoba rozpracované dis. práce pro F2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
DPC1EMA2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Publication activity I (F)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Publication activity II (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC2FAPublication activity II (F)2019/2020 - doktorská studia - PEF
DPCIPublikační činnost I
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
DPC1EM2019/2020 - doktorská studia - PEF
DPC1FPublikační činnost I pro F2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Publikační činnost II pro EM2019/2020 - doktorská studia - PEF
Publikační činnost II pro F
2019/2020 - doktorská studia - PEF
ORDEMASemi-finished dissertation defence (EM)
2019/2020 - doktorská studia - PEF
ORDFASemi-finished dissertation defence (F)2019/2020 - doktorská studia - PEF
SDZFA
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - PEF
SDZF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Work on dissertation
2019/2020 - doktorská studia - PEF
JE2Angličtina 2, EILS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
BPAKBakalářská práce KybernetikaLS 2019/2020 - PEF
BSBakalářský seminářLS 2019/2020 - PEF
Bakalářský seminář v AJLS 2019/2020 - PEF
Čeština pro cizince 1
LS 2019/2020 - PEF
Mgr. Ludmila Nepomucká
EXA-CZ2Čeština pro cizince 2LS 2019/2020 - PEFMgr. Ludmila Nepomucká
Diplomní seminář
LS 2019/2020 - PEF
DISI
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
DISALS 2019/2020 - PEF
Diplomová práce
LS 2019/2020 - PEF
DPIILS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Diplomová práce Kybernetika
LS 2019/2020 - PEF
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
OKAJObchodní jazyk - angličtinaLS 2019/2020 - PEF
OKAJA
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
PRXOdborná praxe
LS 2019/2020 - PEF
PRX2
LS 2019/2020 - PEF
SBZ
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Francouzština K 2
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVI2Světový jazyk - Italština 2LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
LS 2019/2020 - PEF
SVN1Světový jazyk - Němčina 1LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
SVRK2LS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVR2Světový jazyk - Ruština 2
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
LS 2019/2020 - PEF
Světový jazyk - Španělština 2
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
EXA-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ
LS 2019/2020 - PEF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Angličtina 1
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Angličtina 1, EI
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
EBA-AJ2ZS 2020/2021 - PEF
EBA-AJ3
ZS 2020/2021 - PEF
BPBakalářská práceZS 2020/2021 - PEF
BPABakalářská práce IS/ICT
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Bakalářský seminář 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
EBA-BS1Bakalářský seminář 1 v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
DIS
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
DISIDiplomní seminář IS/ICT
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Diplomní seminář KybernetikaZS 2020/2021 - PEF
Diplomní seminář v AJZS 2020/2021 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
ZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
DPKZS 2020/2021 - PEF
Komisionální zkouška AŘI 1
2020/2021 - doktorská studia - PEF
EDC-KZ1E2020/2021 - doktorská studia - PEF
KZ1FKomisionální zkouška I pro Finance2020/2021 - doktorská studia - PEF
KZ2EMKomisionální zkouška II pro EM
2020/2021 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
EBN-NJ1Němčina 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
ORDEM
2020/2021 - doktorská studia - PEF
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
ORDF2020/2021 - doktorská studia - PEF
EDC-OTA2020/2021 - doktorská studia - PEF
Obhajoba tezí disertační práce EAM2020/2021 - doktorská studia - PEF
2020/2021 - doktorská studia - PEF
Obchodní angličtinaZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Obchodní jazyk - němčinaZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Odborná praxe
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
EBC-P115Odborná praxe 1ZS 2020/2021 - PEF
OSCJ
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Publikační činnost I2020/2021 - doktorská studia - PEF
DPC1EMPublikační činnost I pro EM2020/2021 - doktorská studia - PEF
2020/2021 - doktorská studia - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
SBZZS 2020/2021 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
SVFK1Světový jazyk - Francouzština K 1ZS 2020/2021 - PEF
SVF1
ZS 2020/2021 - PEF
SVF1ASvětový jazyk - Francouzština 1 v AJZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Němčina K 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Němčina K 2ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
SVN2Světový jazyk - Němčina 2
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Světový jazyk - Ruština 1
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Světový jazyk - Ruština 2ZS 2020/2021 - PEF
SVS1Světový jazyk - Španělština 1
ZS 2020/2021 - PEF
EXA-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.