Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF, 2020/2021 - doktorská studia - ZF, ZS 2020/2021 - ZF, ZS 2020/2021 - doktorská studia - PEF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
BZOD2
ZS 2020/2021 - AF
BZOD2K
ZS 2020/2021 - AF
DRKRZS 2020/2021 - AFIng. Martin Brtnický
Disertační seminář – Výroba a zpracování zemědělských komoditZS 2020/2021 - doktorská studia - PEF
FYMIKZS 2020/2021 - AF
KLOPKlasifikace a ochrana půdZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - ZF
KZPKvalita a zdraví půd
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
D-MIBMikrobiologie2020/2021 - doktorská studia - ZF
D-MIKROMikrobiologie
2020/2021 - doktorská studia - ZF
Mikrobiologie
ZS 2020/2021 - ZF
2020/2021 - doktorská studia - AF
Mikrobiologie technologií odpadů
2020/2021 - doktorská studia - AF
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
Mikrobiologie životního prostředí2020/2021 - doktorská studia - LDF
PEDOLPedologie
ZS 2020/2021 - ZF
Pedologie a výživa rostlin
ZS 2020/2021 - AF
2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
POTMBZS 2020/2021 - ZFdoc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Půdoznalství
2020/2021 - doktorská studia - ZF
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - ZF
Ing. Jiří Jandák, CSc.
Půdoznalství FYTOZS 2020/2021 - AFIng. Vítězslav Vlček, Ph.D.
SARESanace a rekultivaceZS 2020/2021 - AF
SHPP
ZS 2020/2021 - AF
SHPPKSystémy hnojení polních plodin K
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - AF
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Výroba a zpracování zemědělských komodit
ZS 2020/2021 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZF
2020/2021 - doktorská studia - ZF
Výživa a hnojení rostlin2020/2021 - doktorská studia - ZFdoc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
VZRZVýživa a hnojení rostlin pro ZAKA
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
VYHRRZS 2020/2021 - ZFdoc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
VZH
ZS 2020/2021 - ZF
VHR-DVýživa a hnojení zemědělských kultur2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
D-VAS2020/2021 - doktorská studia - ZF
D-VYZSU
2020/2021 - doktorská studia - ZF
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
ZEMI
ZS 2020/2021 - AF
ZEMIK
ZS 2020/2021 - AF
ZEMIZOZemědělská mikrobiologie ZOO
ZS 2020/2021 - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
ZEPUMZemědělské půdoznalství a mikrobiologieZS 2020/2021 - AF
Z-ZEMIZS 2020/2021 - AFIng. Jaroslav Záhora, CSc.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.