Děkanát LDF (LDF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
DISP
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
EMAEntomologie aplikovaná2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
EPOLEnvironmentální problémy ochrany lesa2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Obhajoba doktorské práce
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFIng. Jan Tippner, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
BPLS 2019/2020 - LDF
Bakalářská práce
LS 2019/2020 - LDF
Diplomová práceLS 2019/2020 - LDF
NDPLS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
ErasmusLS 2019/2020 - LDFMgr. Ing. David Sís
FINPFinal Project
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
FSELS 2019/2020 - LDF
PZVPLS 2019/2020 - LDF
PRXSLS 2019/2020 - LDF
PXOLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
LS 2019/2020 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
Provozní praxe ARBLS 2019/2020 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXDLS 2019/2020 - LDF
PRXOKLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Provozní praxe STAVLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Státní závěrečná zkouška
LS 2019/2020 - LDF
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
Výrobní praxe ARBLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
PRXKVýrobní praxe KRAJLS 2019/2020 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
PRX1
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
PZVPZS 2020/2021 - LDF
PRXSZS 2020/2021 - LDF
Praxe odborná (N-TMZD)
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
EUPTPraxe odborná (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Praxe volitelná (B-TMZD)
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Praxe volitelná (N-TMZD)ZS 2020/2021 - LDF
PRXVPraxe volitelná provozníZS 2020/2021 - LDF
Provozní praxe ARB
ZS 2020/2021 - LDF
PRXDProvozní praxe DREVZS 2020/2021 - LDF
Provozní praxe KRAJZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
Provozní praxe NABZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXDSProvozní praxe STAVZS 2020/2021 - LDF
PRXOTProvozní praxe TROP
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXNL
ZS 2020/2021 - LDF
PRXAZS 2020/2021 - LDF
PRXKVýrobní praxe KRAJ
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXTVýrobní praxe TROPZS 2020/2021 - LDF