Ústav sociálních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FRRMS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
DEZDDemogeografie zdraví
ZS 2020/2021 - FRRMS
Demografie lidského kapitáluZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Obecná demografie
ZS 2020/2021 - FRRMS
Obecná demografie v AJZS 2020/2021 - FRRMS
POMYPolitické myšlení
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
POMYAPolitické myšlení v AJZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
REDESRegionální demografie a sídla
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA
SPSS
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Sociální psychologie
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
RRSOCSociologieZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Sociologie v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
ZAPSZáklady akademického psaní
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZAPSA
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.