Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMSdoc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
EPUR
LS 2019/2020 - FRRMS
Environmentální politika v mezinárodním prostředíLS 2019/2020 - FRRMS
EPMPAEnvironmentální politika v mezinárodním prostředí v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Světové zemědělství
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMSprof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
RRTVOKLS 2019/2020 - FRRMSprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
URO
LS 2019/2020 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Územní plánování v regionálním rozvoji
LS 2019/2020 - FRRMS

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
ENPE
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Environmentální problémy rozvojového světa
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Globální environmentalistika v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRPZUPozemkové úpravy a evidence
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
SNOASprávní nástroje ochrany životního prostředí v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Strategické plánování a rozhodování v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Využívání přírodních zdrojůZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Význam lesů v regionálním rozvoji
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Význam lesů v regionálním rozvoji v AJZS 2020/2021 - FRRMS
RRZEZS 2020/2021 - FRRMSprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Základy environmentalistiky v AJZS 2020/2021 - FRRMS