Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FRRMS.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Bakalářský seminář
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
DSDiplomový seminářZS 2020/2021 - FRRMSprof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
EUPDVEuropean Union in making: policies, dilemmas and prospects
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Evropská unie jako globální aktérZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy
ZS 2020/2021 - FRRMS
MEVZAZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
PVRSAPolitické výzvy rozvojového světa v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Rozvoj zdravého regionu v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Rozvojové problémy Číny
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.
Rozvojové problémy Číny v AJZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
SOBASoučasný Balkán
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Úvod do rozvojových studií v AJZS 2020/2021 - FRRMS

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.