Ústav sociálních studií (FRRMS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - LDF, LS 2019/2020 - FRRMS.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
Aplikovaná filozofieLS 2019/2020 - FRRMS
DERDemografie a rozvoj
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
RRKR
LS 2019/2020 - FRRMS
PolitologieLS 2019/2020 - FRRMS
Politologie v AJLS 2019/2020 - FRRMS
Regionální sociologie
LS 2019/2020 - FRRMS
SISSídelní struktury
LS 2019/2020 - FRRMS
Sociální problémy současné společnosti
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
SOD
LS 2019/2020 - FRRMS
Socioekonomická demografie v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Sociologie a psychologieLS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
RRDELKDemografie lidského kapitáluZS 2020/2021 - FRRMS
Demografie zdraví
ZS 2020/2021 - FRRMS
IPSZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Interkulturní psychologie v AJZS 2020/2021 - FRRMS
RRMPSManažerská psychologie
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZS 2020/2021 - FRRMSIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
RRODAObecná demografie
ZS 2020/2021 - FRRMS
Obecná demografie v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
POMY
ZS 2020/2021 - FRRMS
POMYAPolitické myšlení v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
REDESRegionální demografie a sídlaZS 2020/2021 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
SPSS
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
RRSOCZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Sociologie v AJZS 2020/2021 - FRRMS
ZAPSZáklady akademického psaní
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZAPSAZáklady akademického psaní v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Základy metodologie v AJZS 2020/2021 - FRRMS