Ústav ekonomie (PEF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - PEF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
Ekonomie2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DEK
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
EXC-EKKREkonomický diskuzní kroužekLS 2019/2020 - PEFIng. Bc. Martin Machay, Ph.D.
HPO1
LS 2019/2020 - PEF
MKAMakroekonomická analýza
LS 2019/2020 - PEF
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
MA1LS 2019/2020 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
MA1AMakroekonomie I v AJ
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
MA2
LS 2019/2020 - PEF
MA2A
LS 2019/2020 - PEF
Mikroekonomie ILS 2019/2020 - PEF
MI2
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
LS 2019/2020 - PEF
SZEA
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Státní zkouška z hospodářské politikyLS 2019/2020 - PEF
SOZ
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
DETLS 2019/2020 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Vývoj ekonomického myšlení v AJLS 2019/2020 - PEF
Vývoj světového hospodářstvíLS 2019/2020 - PEF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
EXC-EKKREkonomický diskuzní kroužek
ZS 2020/2021 - PEF
2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
ZS 2020/2021 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
EBC-EKPRZS 2020/2021 - PEFIng. Aleš Franc, Ph.D.
Ekonomie turismuZS 2020/2021 - PEF
Hospodářská politika IZS 2020/2021 - PEFIng. Aleš Franc, Ph.D.
HPOZS 2020/2021 - PEF
MA1Makroekonomie IZS 2020/2021 - PEF
Makroekonomie II
ZS 2020/2021 - PEF
Mikroekonomie IIZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
MI2AZS 2020/2021 - PEFIng. Veronika Kajurová, Ph.D.
Mikroekonomie 1
ZS 2020/2021 - PEF
Mikroekonomie 1 v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
EBA-OTEKOdborná terminologie v AJ: EkonomieZS 2020/2021 - PEFIng. Bc. Martin Machay, Ph.D.
OSEKZS 2020/2021 - PEF
REKReformy české a světové ekonomikyZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Státní zkouška z ekonomie v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
Státní zkouška z hospodářské politiky
ZS 2020/2021 - PEF
DET
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.