Ústav ekonomie (PEF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF, ZS 2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF, 2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF, LS 2020/2021 - PEF, ZS 2020/2021 - PEF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
Ekonomický diskuzní kroužek
ZS 2020/2021 - PEF
EDC-EKONEkonomie2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
EDC-EKONZS 2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ZS 2020/2021 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
EBC-EKPREkonomie práce
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Aleš Franc, Ph.D.
EBC-EKTU
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Hospodářská politika IZS 2020/2021 - PEFIng. Aleš Franc, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
MA1ZS 2020/2021 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
ZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
MI2Mikroekonomie IIZS 2020/2021 - PEF
MI2A
ZS 2020/2021 - PEF
EBC-MI
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
EBA-MI
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Odborný seminář - Ekonomie
ZS 2020/2021 - PEF
REKReformy české a světové ekonomiky
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
SZEStátní zkouška z ekonomie
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Státní zkouška z ekonomie v AJZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
SZHP
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
DETVývoj ekonomického myšleníZS 2020/2021 - PEF
EBA-MA
LS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
ENC-MA
LS 2020/2021 - PEF
ENA-MAMakroekonomie 2 v AJ
LS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
LS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Vývoj ekonomického myšleníLS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Vývoj ekonomického myšlení v AJLS 2020/2021 - PEF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.