Ústav ekonomie (PEF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - PEF, 2019/2020 - doktorská studia - PEF.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Ekonomie pro DSP
2019/2020 - doktorská studia - PEF
Ekonomický diskuzní kroužek
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Hospodářská politika I
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Aleš Franc, Ph.D.
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
MA1AMakroekonomie I v AJ
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
MA2LS 2019/2020 - PEF
Makroekonomie II v AJLS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Mikroekonomie ILS 2019/2020 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
MI2Mikroekonomie II
LS 2019/2020 - PEF
SZEStátní zkouška z ekonomieLS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
LS 2019/2020 - PEFIng. Jitka Dušková, Ph.D.
DETVývoj ekonomického myšleníLS 2019/2020 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Vývoj ekonomického myšlení v AJ
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
VSHVývoj světového hospodářstvíLS 2019/2020 - PEF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Ekonomický diskuzní kroužekZS 2020/2021 - PEFIng. Bc. Martin Machay, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
ZS 2020/2021 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
ZS 2020/2021 - PEF
EBC-EKTU
ZS 2020/2021 - PEF
HPO1
ZS 2020/2021 - PEF
HPOZS 2020/2021 - PEF
Makroekonomie I
ZS 2020/2021 - PEF
MA2Makroekonomie IIZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
MI2ZS 2020/2021 - PEF
MI2AZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
EBA-MIZS 2020/2021 - PEF
EBA-OTEK
ZS 2020/2021 - PEF
OSEKOdborný seminář - Ekonomie
ZS 2020/2021 - PEF
Reformy české a světové ekonomiky
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Státní zkouška z ekonomie v AJZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
DETVývoj ekonomického myšleníZS 2020/2021 - PEF