Ústav účetnictví a daní (PEF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF, LS 2020/2021 - PEF, ZS 2020/2021 - PEF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
AUDAuditing
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
EBC-DSDaňová soustava
ZS 2020/2021 - PEF
Daňová soustava v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
Daňové teorieZS 2020/2021 - PEF
Finanční účetnictvíZS 2020/2021 - PEFIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
MUSDSPA2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFdoc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
DMZAInternational Taxation and Tax Systems
2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
MUCManažerské účetnictvíZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
MZDAZS 2020/2021 - PEFprof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Mezinárodní zdanění v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
Odborná terminologie v AJ: Daně a účetnictví
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Odborný seminář - Daně a účetnictví
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Přímé daněZS 2020/2021 - PEFprof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Přímé daně
ZS 2020/2021 - PEF
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
UCRÚčetnictví a daně v CRZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
EBA-FUFinanční účetnictví 1 v AJLS 2020/2021 - PEFIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
LS 2020/2021 - PEF
ENA-MUManažerské účetnictví v AJ
LS 2020/2021 - PEF
LS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.