Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF, ZS 2020/2021 - LDF.

KódNázev předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Celospolečenské funkce lesů a krajinné vegetace2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KRCestovní ruch a krajinná rekreologieZS 2020/2021 - LDFIng. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
FLZPZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
FLZZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Hodnocení krajiny v GIS pro územní management
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Hydrologie a protierozní ochrana půdy
ZS 2020/2021 - LDF
Hydrotechnické stavby
ZS 2020/2021 - LDF
Krajinná rekreologie (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Krajinné a územní plánování Evropského regionu
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KRPL-DKrajinné plánování2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Lesnické a zemědělské stavby
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
LSM2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
MVNVMalé vodní nádrže
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jana Marková, Ph.D.
MZMMechanika zeminZS 2020/2021 - LDF
MZMechanika zemin
2020/2021 - doktorská studia - LDF
MZZSZS 2020/2021 - LDF
Péče o životní prostředí2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Pozemní stavby v krajině
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
POBUZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Deutscher, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
RRKRekultivace a revitalizace krajiny2020/2021 - doktorská studia - LDF
SFLSpolečenské funkce lesů
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Stavební hmoty a materiály
ZS 2020/2021 - LDF
TMKITechnická a stavební mechanika
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
TSTMTechnická a stavební mechanikaZS 2020/2021 - LDFIng. Pavla Kotásková, Ph.D.
Technická mechanika2020/2021 - doktorská studia - LDF
Technika a technologie stavebních prací2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
UPSÚčelové pozemní stavby
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Karel Hanák, CSc.
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Územní rozvojZS 2020/2021 - LDFIng. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
VOKR
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
VKVZS 2020/2021 - LDF
Vodní hospodářství a kvalita vod (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - AF
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
Vodohospodářské stavby pro plnění funkcí lesaZS 2020/2021 - LDF
ZPKR2020/2021 - doktorská studia - LDF
Zpřístupňování lesa
ZS 2020/2021 - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.