Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF, ZS 2020/2021 - LDF.

KódNázev předmětu
Období
Garant
BOPBiotechnická opatření v povodích2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
CAD systémy
ZS 2020/2021 - LDF
CFL
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KR
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
FKVFunkce krajinné vegetace
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
FLZP
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
FZP2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
HKM2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
HYSTHydrotechnické stavbyZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
ZS 2020/2021 - LDF
KUZPKrajinné a územní plánování
2020/2021 - doktorská studia - LDF
KPER
2020/2021 - doktorská studia - LDF
2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Lesní odvozní cesty (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
LHYDLesnická hydrologie
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
LSMLesnické meliorace
2020/2021 - doktorská studia - LDF
MVNV
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jana Marková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
MZ
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Mechanika zemin a zakládání staveb
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
PZP
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
PSVPozemní stavby v krajině
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Projektování v oblasti biotechnických úprav
ZS 2020/2021 - LDF
POKProtierozní ochrana krajiny2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
RRK
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
SFL2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
TMKITechnická a stavební mechanikaZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Technická mechanika
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Ing. Karel Zlatuška, CSc.
UKII
ZS 2020/2021 - LDF
UPSÚčelové pozemní stavby
2020/2021 - doktorská studia - LDF
UPARRZS 2020/2021 - LDF
UZMR
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
VOKR
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jana Marková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Deutscher, Ph.D.
Vodní hospodářství a ochrana vod2020/2021 - doktorská studia - AFdoc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
VSPFVodohospodářské stavby pro plnění funkcí lesa
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Zpřístupňování krajiny2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Zpřístupňování lesa
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.