Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - AF, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - ZF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Aplikovaná dendrologie2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BFAP2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
BOTA
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BOTSIBotanika speciální I2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika speciální II2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
CYTO
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Dendrologie a ekologie lesních dřevin
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DENDRA2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DEKDDendrologie s ekologií dřevin2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendrologie s ekologií lesních dřevin2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DNELDendrologie s ekologií lesních dřevin
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DEDRDendronika2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. Ing. Jan Čermák, CSc.
EFLDEkofyziologie lesních dřevin2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Ekofyziologie lesních dřevin
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
EK
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Fytogeografie
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
GTK
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
GTL
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Krajinný management
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
MVPEMetodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
OPK-DOchrana přírody a krajiny
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Péče o genofond a chráněná území
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Příroda a člověk v hlocénu
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
VPADVodní provoz a architektura dřevin2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Využití DPZ pro monitorování lesa2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFIng. Kamil Král, Ph.D.
Anatomie a fyziologie dřevin
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFIng. Peter Mendel
BEXPLS 2019/2020 - LDF
Botanika
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika (KA)
LS 2019/2020 - ZF
BZ2
LS 2019/2020 - ZF
BOTARBotanika (RSZ)
LS 2019/2020 - ZF
BOTSP
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Hana Habrová, Ph.D.
DENDRDendrologieLS 2019/2020 - AF
DENDR
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
ZDEFTLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DE3Dendrologie IIILS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendrologie s ekologií lesních dřevin
LS 2019/2020 - LDF
DSATLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Disturbance v lesních ekosystémech
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
EFD
LS 2019/2020 - ZF
Ekofyziologie dřevin (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
EFDEkofyziologie lesních dřevinLS 2019/2020 - LDF
EkologieLS 2019/2020 - LDF
ZLENCLS 2019/2020 - LDFIng. Antonín Kusbach, Ph.D.
Fytocenologie
LS 2019/2020 - ZF
FCELS 2019/2020 - ZF
Geobiocenologie
LS 2019/2020 - LDF
Geobiocenologie
LS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - LDF
Komplexní terénní cvičeníLS 2019/2020 - LDF
FEEF
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Hana Habrová, Ph.D.
LBOTSLesnická botanika speciální
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
LEVLesy Evropy
LS 2019/2020 - LDF
MAPBK
LS 2019/2020 - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Ochrana přírody
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
OPLUOchrana přírody a její legislativní úprava
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Ochrana přírody (v AJ)LS 2019/2020 - LDF
Užitkové rostliny subtropů a tropůLS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
LS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
AFDAnatomie a fyziologie dřevin
ZS 2020/2021 - LDF
AOPAplikovaná ochrana přírodyZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Applied Genetics
ZS 2020/2021 - LDF
BOTZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BZ2Botanika pro ZAKA II
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika (RSZ)
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DE3ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Ecosystems of the Tropics and SubtropicsZS 2020/2021 - LDFIng. Petr Jelínek, Ph.D.
Ekologie krajinyZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
ESATEkosystémy subtropů a tropů
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
FYTOC
ZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
LBOTSZS 2020/2021 - LDFIng. Tomáš Koutecký, Ph.D.
LEVZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
OPAEPZS 2020/2021 - LDF
Praktický průvodce životem stromů (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
GMORizika a přínosy geneticky modifikovaných organizmů (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
Statistical Analyses in Ecology Using RZS 2020/2021 - LDF
STAEStatistické analýzy v ekologii
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
Vegetační ekologie subtropůZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
ZDND
ZS 2020/2021 - LDF
ZMAF
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF