Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF, ZS 2020/2021 - AF, ZS 2020/2021 - ZF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Anatomie a fyziologie dřevin
ZS 2020/2021 - LDF
Anatomie a morfologie rostlin
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ADEN2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
BIOGBiogeografie
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BFAPBioindikace a fytoindikátory abiotického prostředí
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
BOTABotanika
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BotanikaZS 2020/2021 - LDF
Botanika (KA)ZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZF
BOTSI2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
DendrologieZS 2020/2021 - AF
DNDRDendrologie2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
DENDADendrologie
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DELDDendrologie a ekologie lesních dřevin
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
DENDRA2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Dendrologie s ekologií dřevin2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DDEL
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
DEDR
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
DNED
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
EFLDEkofyziologie lesních dřevin
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
EKLK
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
Ekologie krajiny a geobiocenologie
ZS 2020/2021 - LDF
Ekosystémy subtropů a tropů
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Fytocenologie
ZS 2020/2021 - ZF
FCEFytocenologie
ZS 2020/2021 - ZF
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
FYTG2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Geobiocenologická typologie krajiny2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
Geobiocenologická typologie lesa a krajiny
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Geobiocenologická typologie lesa a krajiny2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
GTLGeobiocenologická typologie lesů2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
ZGEC
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
KMG2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Lesnická botanika obecnáZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Lesnická botanika speciálníZS 2020/2021 - LDF
MVPE
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
OPAEPZS 2020/2021 - LDF
Péče o genofond a chráněná území2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Roman Plichta, Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Statistical Analyses in Ecology Using R
ZS 2020/2021 - LDF
Systematická botanika
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
VPADVodní provoz a architektura dřevin2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Výchova k ochraně přírody a krajiny
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
VDPZ
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Ing. Kamil Král, Ph.D.
Základy dendrologie
ZS 2020/2021 - LDF
ZMAFZáklady morfologie, anatomie a fyziologie rostlin
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
ZOPZZS 2020/2021 - LDF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.