Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF, ZS 2020/2021 - ZF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
AFD
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
AMR2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Applied GeneticsZS 2020/2021 - LDFIng. Peter Mendel
BIOGBiogeografie2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
BFAP2020/2021 - doktorská studia - LDF
BotanikaZS 2020/2021 - LDF
BOTA2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BOTANBotanika (KA)ZS 2020/2021 - ZF
Botanika pro ZAKA IIZS 2020/2021 - ZFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BOTARBotanika (RSZ)
ZS 2020/2021 - ZF
BOTSIBotanika speciální I2020/2021 - doktorská studia - LDF
Botanika speciální II
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
CYTOCytologie2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
DNDRDendrologie
2020/2021 - doktorská studia - LDF
DENDADendrologie
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DELD
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DENDRA
2020/2021 - doktorská studia - LDF
DE3Dendrologie III
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DEKDDendrologie s ekologií dřevin
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Dendrologie s ekologií lesních dřevin
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendrologie s ekologií lesních dřevin2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Ecosystems of the Tropics and Subtropics
ZS 2020/2021 - LDF
Ekofyziologie lesních dřevin
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
EKFEkofyziologie lesních dřevin2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
EKFLD
2020/2021 - doktorská studia - LDF
EKLKEkologie krajinyZS 2020/2021 - LDF
EK2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
EKKRZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
ESATEkosystémy subtropů a tropů
ZS 2020/2021 - LDF
Fytocenologie
ZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Geobiocenologická typologie krajiny
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Geobiocenologická typologie lesa a krajiny
2020/2021 - doktorská studia - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
KMG2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
Lesnická botanika obecnáZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
LBOTSLesnická botanika speciální
ZS 2020/2021 - LDF
Metodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Petr Jelínek, Ph.D.
OPK-DOchrana přírody a krajiny
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
PGCHU2020/2021 - doktorská studia - LDF
PCH2020/2021 - doktorská studia - LDF
Statistical Analyses in Ecology Using R
ZS 2020/2021 - LDF
Vodní provoz a architektura dřevin2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Jan Čermák, CSc.
VOPKVýchova k ochraně přírody a krajiny
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZDNDZS 2020/2021 - LDFIng. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Základy morfologie, anatomie a fyziologie rostlinZS 2020/2021 - LDF
Základy obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropůZS 2020/2021 - LDFdoc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.