Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - ZF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
AMRAnatomie a morfologie rostlin
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
ADENAplikovaná dendrologie2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
BIOG2019/2020 - doktorská studia - LDF
BDFIBioindikace a fytoindikátory
2019/2020 - doktorská studia - LDF
BFAP2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika speciální I2019/2020 - doktorská studia - LDF
BOTSIIBotanika speciální II2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Cytologie2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
DNDRDendrologie2019/2020 - doktorská studia - LDF
DELDDendrologie a ekologie lesních dřevin
2019/2020 - doktorská studia - LDF
DENDRADendrologie aplikovaná
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DNELDendrologie s ekologií lesních dřevin
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendrologie s ekologií lesních dřevin2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DEDR2019/2020 - doktorská studia - LDF
Ekofyziologie lesních dřevin
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Ekofyziologie lesních dřevin2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
EKEkologie krajiny2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
FYTG
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
GBTLGeobiocenologická typologie lesa a krajiny
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Geobiocenologická typologie lesů2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
MVPEMetodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
OPK-DOchrana přírody a krajiny
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
PGCHUPéče o genofond a chráněná území2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
VPADVodní provoz a architektura dřevin
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
VDPZ2019/2020 - doktorská studia - LDFIng. Kamil Král, Ph.D.
AFD
LS 2019/2020 - LDF
ZAGApplied Genetics
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Peter Mendel
Blok expertů
LS 2019/2020 - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika (KA)LS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
LS 2019/2020 - ZF
BOTARBotanika (RSZ)LS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFIng. Hana Habrová, Ph.D.
DendrologieLS 2019/2020 - AF
DENDR
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
ZDEFTLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DENDLDendrologie s ekologií lesních dřevinLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
DVLEDisturbance v lesních ekosystémechLS 2019/2020 - LDFIng. Pavel Šamonil, Ph.D.
LS 2019/2020 - ZF
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Ekofyziologie dřevin (v AJ)LS 2019/2020 - LDFIng. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFIng. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
ZLENCEkologie krajiny (v AJ)LS 2019/2020 - LDFIng. Antonín Kusbach, Ph.D.
FCELS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - ZFIng. Michal Friedl, Ph.D.
GEOBILS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
GeobiocenologieLS 2019/2020 - ZF
ZGEBIGeobiocenologie (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Komplexní terénní cvičení
LS 2019/2020 - LDF
FEEF
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
LS 2019/2020 - LDFIng. Hana Habrová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFIng. Tomáš Koutecký, Ph.D.
LFATLS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
LEV
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
MAPBKMapování biotopů a krajinyLS 2019/2020 - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
KOCHP
LS 2019/2020 - LDF
OPLULS 2019/2020 - LDFIng. Martin Svátek, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
UZRTSUžitkové rostliny subtropů a tropůLS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
ZAG
ZS 2020/2021 - LDF
BOTZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika (RSZ)
ZS 2020/2021 - ZF
Dendrologie
ZS 2020/2021 - AF
DKDDendrologie
ZS 2020/2021 - LDF
DendrologieZS 2020/2021 - LDF
Dendrologie IIIZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DSAT
ZS 2020/2021 - LDF
Ecosystems of the Tropics and Subtropics
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
EKLKEkologie krajinyZS 2020/2021 - LDF
EKKR
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Petr Jelínek, Ph.D.
FYTOCFytocenologieZS 2020/2021 - ZFIng. Michal Friedl, Ph.D.
Fytocenologie
ZS 2020/2021 - ZF
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
ZGECZS 2020/2021 - LDF
LBOTOLesnická botanika obecnáZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
LBOTSLesnická botanika speciálníZS 2020/2021 - LDFIng. Tomáš Koutecký, Ph.D.
OPAEP
ZS 2020/2021 - LDF
GMORizika a přínosy geneticky modifikovaných organizmů (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
Statistical Analyses in Ecology Using RZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZOPZZáklady obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropůZS 2020/2021 - LDF