Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorské štúdiá - AF, 2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
AGRKL-DAgroklimatologie2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
ZS 2020/2021 - AF
AGMF-D
2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
AGRS-D
2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
Aplikovaná agrometeorologieZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Bioklimatologie
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - AFprof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
D-BIOKL
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
BKLMBioklimatologie
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Bioklimatologie
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
BIOK
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
DZKLIM
ZS 2020/2021 - AF
DZVK
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Blanka Procházková, CSc.
EKZZS 2020/2021 - AF
EKZK
ZS 2020/2021 - AF
2020/2021 - doktorské štúdiá - AFdoc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
KLIMA-D2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
OPR-DObecná produkce rostlinná
2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
OPRObecná produkce rostlinnáZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
Obecná produkce rostlinná KZS 2020/2021 - AFIng. Lubomír Neudert, Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.
PRAX-AG1ZS 2020/2021 - AF
PZE-D2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
Precizní zemědělství pro doktorské studium2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
PSRV2ZS 2020/2021 - AF
SYRVZS 2020/2021 - AF
ZKLAG
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Základy zemědělství
ZS 2020/2021 - LDF
Z-OPRZS-General Plant Production
ZS 2020/2021 - AF
Z-HERBZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Z-OAGZS-Organic AgricultureZS 2020/2021 - AFIng. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Z-PRZEZS-Precision AgricultureZS 2020/2021 - AFIng. Karel Klem, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.