Ústav sociálních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, LS 2019/2020 - FRRMS.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
LS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
DER
LS 2019/2020 - FRRMS
DERADemografie a rozvoj v AJLS 2019/2020 - FRRMSMgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
RRKR
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
RRPOLLS 2019/2020 - FRRMS
RRPOLA
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
RRRSORegionální sociologie
LS 2019/2020 - FRRMS
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA
Sídelní struktury
LS 2019/2020 - FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
SPSSSociální problémy současné společnostiLS 2019/2020 - FRRMS
SODSocioekonomická demografie
LS 2019/2020 - FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Socioekonomická demografie v AJLS 2019/2020 - FRRMS
SAP_TLS 2019/2020 - LDFIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Demografie lidského kapitálu
ZS 2020/2021 - FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
DEZDDemografie zdraví
ZS 2020/2021 - FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Interkulturní psychologieZS 2020/2021 - FRRMS
RRKR
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRMPS
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
RRMPSAZS 2020/2021 - FRRMS
RRODAObecná demografie
ZS 2020/2021 - FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
RRODAAObecná demografie v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
POMYPolitické myšleníZS 2020/2021 - FRRMS
Politické myšlení v AJZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Regionální demografie a sídla
ZS 2020/2021 - FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
RRRSORegionální sociologie
ZS 2020/2021 - FRRMS
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA
Sociální problémy současné společnostiZS 2020/2021 - FRRMS
RRSPS
ZS 2020/2021 - FRRMS
SociologieZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Sociologie ekonomie a právaZS 2020/2021 - FRRMS
RRSOCA
ZS 2020/2021 - FRRMS
Základy akademického psaní
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZAPSA
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZS 2020/2021 - FRRMS