Ústav ekonomie (PEF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - PEF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Economics
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DEK
2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
LS 2019/2020 - PEF
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
LS 2019/2020 - PEF
MKALS 2019/2020 - PEF
MA1LS 2019/2020 - PEF
MA1AMakroekonomie I v AJ
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Makroekonomie II
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Makroekonomie II v AJ
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Mikroekonomie ILS 2019/2020 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
MI2Mikroekonomie IILS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Státní zkouška z ekonomieLS 2019/2020 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Státní zkouška z ekonomie v AJ
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEF
LS 2019/2020 - PEFIng. Jitka Dušková, Ph.D.
Vývoj ekonomického myšleníLS 2019/2020 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
VSH
LS 2019/2020 - PEF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
EXC-EKKREkonomický diskuzní kroužekZS 2020/2021 - PEF
Ekonomie2020/2021 - doktorské štúdiá - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
EBC-EKONEkonomie
ZS 2020/2021 - PEF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
EBC-EKPREkonomie práceZS 2020/2021 - PEFIng. Aleš Franc, Ph.D.
Ekonomie turismu
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Hospodářská politika II
ZS 2020/2021 - PEF
MA1ZS 2020/2021 - PEF
MA2
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Mikroekonomie IIZS 2020/2021 - PEF
MI2AMikroekonomie II v AJZS 2020/2021 - PEFIng. Veronika Kajurová, Ph.D.
EBC-MIMikroekonomie 1ZS 2020/2021 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Mikroekonomie 1 v AJZS 2020/2021 - PEF
Odborná terminologie v AJ: EkonomieZS 2020/2021 - PEF
OSEKOdborný seminář - Ekonomie
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
SZEStátní zkouška z ekonomieZS 2020/2021 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
SZEAZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
DETVývoj ekonomického myšleníZS 2020/2021 - PEFprof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.