Pracoviště - Ústav techniky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

423     Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 149
Fax: -- neuveden --E-mail: neruda@mendelu.cz
Sekretariát: Lenka Petrášová