Pracoviště - Ústav jazykových a kulturních studií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --