Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
AF|LDF|
|
|
FRRMS|

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:
info@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka:
Prorektor:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:
Ing. Libor Sádlík, DiS.
  
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányTelefónny zoznam
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Učebne
Informácie o univerzite
UčebneInformácie o univerzite

 
 

Agronomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
Telefón:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
  
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém

  

Provozně ekonomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Dekan:
Tajomník:
 
 

  

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 519 367 211
  
Dekanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:
Ing. Eva Spěváková