Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

MENDELU
|
AF
|
|
|||

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefón:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektorka:
Prorektor:
Prorektorka:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
  

Lesnická a dřevařská fakulta
Dekanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
info.ldf@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 134 001
 
 
Dekan:
Tajomník:
Ing. Petr Pernica
 
 

 
 

Provozně ekonomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
info@pef.mendelu.cz
Telefón:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Dekan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajomník:Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefón:
+420 519 367 211
  
Dekanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Katalóg predmetov

 
 

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 135 006
 
 
Riaditeľ:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajomník: