Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|AF|LDF|PEF|ZF|FRRMS|ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
  
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě

  

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
  
Děkan:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Jacqueline Vochozková
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:+420 545 134 001
  
Děkan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajemník:Ing. Petr Pernica
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefon:+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
  
Děkan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefon:+420 519 367 211
  
Děkanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:Ing. Eva Spěváková
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:info.frrms@mendelu.cz
Telefon:+420 545 136 306
  
Děkan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:Ing. Martin Čada
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:+420 545 135 006
  
Ředitel:Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajemník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů