Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|LDF
|
|ZF
|
|

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:
Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 

 
 

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
Tajemnice:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Kontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
PublikacePřehled vypsaných témat

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:
Tajemník:Ing. Petr Pernica
 
 
  

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
 
 

 
 

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Tajemník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
ZaměstnanciOrgány
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce