Pracoviská - Ústav práva a humanitních věd


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

117     Ústav práva a humanitních věd
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://up.pef.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 132 204Fax: +420 545 132 260
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --