Pracoviská - Koleje Jana Amose Komenského


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

812     Koleje Jana Amose Komenského
Kohoutova 3-11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 310, +420 545 128 311Fax: +420 545 128 300E-mail: skm.koleje.jak@mendelu.cz
Vedúci: Lenka Plesková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam