Pracoviště - Koleje Jana Amose KomenskéhoHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

812     Koleje Jana Amose Komenského
Kohoutova 3-11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 128 312, +420 545 128 340
Fax: +420 545 128 300
Vedoucí: Lenka Plesková
Sekretariát: -- neuveden --