Pracoviská - Správa kolejí a menz


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

KOL|MEN|RSKM

893     Ubytovací středisko
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 310Fax: +420 545 128 300E-mail: skm.koleje@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Iva Jarolínová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          810     Akademie
Třída generála Píky 7, 61300 Brno (Černá Pole) - Studentské koleje - hotel
Web: www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 117Fax: +420 545 136 122E-mail: skm.koleje.akademie@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          813     Kolej Akademie
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno - Studentské koleje a menza
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 124 116, +420 545 136 116, +420 545 136 117Fax: +420 545 136 122E-mail: skm.koleje.akademie@mendelu.cz
Vedúci: Jana Doležalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          812     Koleje Jana Amose Komenského
Kohoutova 3-11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 310, +420 545 128 311Fax: +420 545 128 300E-mail: skm.koleje.jak@mendelu.cz
Vedúci: Lenka Plesková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          811     Koleje Josefa Taufera
Jana Babáka 3/5, 61600 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 541 422 055Fax: +420 541 422 053E-mail: skm.koleje.tak@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Vladimír Hradský
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          814     Koleje Petra Bezruče, Lednice
Valtická 340, 69144 Lednice
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 519 340 161Fax: +420 519 340 983E-mail: skm.koleje.led@mendelu.cz
Vedúci: Zdenka Jankovičová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


Menzy
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 380, +420 545 128 381Fax: +420 545 128 386E-mail: skm.menza@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          830     Menza JAK - varna
Kohoutova 3-11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 380, +420 545 128 381Fax: +420 545 128 386E-mail: menza.jak@skm.mendelu.cz
Vedúci: František Ostřížek
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


                    Bufet
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 069Fax: +420 545 128 386E-mail: skm.menza@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


                    Výdejna na MJAK
Kohoutova 5, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 380, +420 545 128 381Fax: +420 545 128 386E-mail: skm.menza.jak@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    Výdejna na MZLU
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 070Fax: +420 545 128 386E-mail: menza@skm.mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


                    Výdejna na TK
Jana Babáka 3/5, 61600 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 541 422 061Fax: +420 541 422 053E-mail: skm.menza@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          832     Menza Lednice
Valtická 686, 69144 Lednice
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 519 367 393Fax: +420 519 340 983E-mail: menza@skm.mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


891     Ředitelství
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 541 421 511, +420 541 421 522Fax: +420 541 421 522E-mail: skm.red@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          892     Autoprovoz
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefón: +420 545 128 350Fax: +420 545 128 300E-mail: skm.koleje@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Ekonomický úsek
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz/
Telefón: +420 541 421 516, +420 541 421 538Fax: +420 541 421 512E-mail: skm.red.eu@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení vnitřní správy budov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Josef Luska
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam