Pracoviště - Správa kolejí a menzHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

KOL
|
|RSKM

893     Ubytovací středisko
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 541 421 515
Fax: +420 545 128 300
Vedoucí: Bc. Iva Jarolínová
Sekretariát: -- neuveden --


          
810     Akademie
Třída generála Píky 7, 61300 Brno (Černá Pole) - Studentské koleje - hotel
Web: www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 117Fax: +420 545 136 122E-mail: skm.koleje.akademie@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
813     Kolej Akademie
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno - Studentské koleje a menza
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 117, +420 545 136 122
Fax: +420 545 136 122
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam
Zaměstnanci


          
812     Koleje Jana Amose Komenského
Kohoutova 3-11, 61300 Brno
Telefon: +420 545 128 312, +420 545 128 340Fax: +420 545 128 300E-mail: skm.koleje.jak@mendelu.cz
Vedoucí: Lenka Plesková
Sekretariát: -- neuveden --

          
811     Koleje Josefa Taufera
Jana Babáka 3/5, 61600 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 541 422 055
Fax: +420 541 422 053
E-mail: skm.koleje.tak@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

          
814     Koleje Petra Bezruče, Lednice
Valtická 340, 69144 Lednice
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 519 340 161
Fax: +420 519 340 983
Vedoucí: Zdenka Jankovičová
Sekretariát: -- neuveden --

Menzy
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 128 380, +420 545 128 381
Fax: +420 545 128 386E-mail: skm.menza@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
830     Menza JAK - varna
Kohoutova 3-11, 61300 Brno
Telefon: +420 545 128 380, +420 545 128 381
Fax: +420 545 128 386
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
Bufet
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 069
Fax: +420 545 128 386
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
Výdejna na MJAK
Kohoutova 5, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 128 380, +420 545 128 381
Fax: +420 545 128 386
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
Výdejna na MZLU
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 070
Fax: +420 545 128 386
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
Výdejna na TK
Jana Babáka 3/5, 61600 Brno
Telefon: +420 541 422 061
Fax: +420 541 422 053
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
832     Menza Lednice
Valtická 686, 69144 Lednice
Telefon: +420 519 367 393Fax: +420 519 340 983E-mail: menza@skm.mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


891     Ředitelství
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 541 421 511, +420 541 421 522Fax: +420 541 421 522
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          892     Autoprovoz
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Web: http://www.skm.mendelu.cz
Telefon: +420 545 128 350Fax: +420 545 128 300E-mail: skm.koleje@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Ekonomický úsek
Kohoutova 1550/11, 61300 Brno
Telefon: +420 541 421 516, +420 541 421 538
Fax: +420 541 421 512
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          
Oddělení vnitřní správy budov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Josef Luska
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnanců
ZaměstnanciTelefonní seznam