Pracoviště - Ekonomický odborHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

RFUP|MZU|OPM|RRKR|CS|RMUE

Oddělení finanční účtárny
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení mzdové účtárny
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 124Fax: -- neuveden --E-mail: leona.abudayyehova@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Leona Abudayyehová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


Oddělení práce a mzdy
Telefon: +420 545 135 129Fax: -- neuveden --E-mail: iva.navratilova@mendelu.cz
Vedoucí: Bc. Šárka Hubatková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


Oddělení rozpočtu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lenka Jurková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


Referát centrálního skladu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 081Fax: +420 545 135 081E-mail: jan.horak@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Horák
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


Referát evidence majetku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --