Pracoviště - Ekonomický odborHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

OFU|
|
|OR
|
RCS|

Oddělení finanční účtárny
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení mzdové účtárny
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 124
Fax: -- neuveden --E-mail: leona.abudayyehova@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Leona Abudayyehová
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení práce a mzdy
Telefon: +420 545 135 129
Fax: -- neuveden --E-mail: iva.navratilova@mendelu.cz
Vedoucí: Bc. Šárka Hubatková
Sekretariát: -- neuveden --

Oddělení rozpočtu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


Referát centrálního skladu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 081
Fax: +420 545 135 081
E-mail: jan.horak@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Horák
Sekretariát: -- neuveden --

Referát evidence majetku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --