Pracoviská - Personální referát


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Personální referát
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 135 110
Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.sofkova@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --