Pracoviště - Oddělení personální a sociálníHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

989     Oddělení personální a sociální
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 135 110Fax: -- neuveden --E-mail: eva.sofkova@mendelu.cz
Vedoucí: JUDr. Lenka Povolná
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam