Pracoviště - Personální referátHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Personální referát
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 110
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --