Pracoviště - Právní odděleníHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

983     Právní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: JUDr. Tamara Kolísková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam