Departments - Department of InformaticsHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (HR module of the SAP economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

116     Department of Informatics
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://informatika.mendelu.cz/
Phone: +420 545 132 201Fax: +420 545 132 245E-mail: cyril.klimes@mendelu.cz
Head of department: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Secretariat: Blanka Krejčí
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered