Pracoviská - Ústav informatiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

116     Ústav informatiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 132 201
Fax: +420 545 132 245
E-mail: cyril.klimes@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Sekretariát: Blanka Krejčí