Pracoviště - Ústav informatikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

116     Ústav informatiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://informatika.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 132 201Fax: +420 545 132 245E-mail: cyril.klimes@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Sekretariát: Blanka Krejčí
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat