Pracoviště - Ústav informatikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

116     Ústav informatiky
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 201
Fax: +420 545 132 245
Sekretariát: Blanka Krejčí