Pracoviská - Kancelář rektora


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

981     Kancelář rektora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 004Fax: +420 545 211 128E-mail: rektor@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Bc. Markéta Vejrostová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam