Pracoviště - Kancelář rektoraHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

981     Kancelář rektora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 004Fax: +420 545 211 128E-mail: rektor@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Vejrostová
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam