Pracoviště - Kancelář rektoraHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

981     Kancelář rektora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 004
Fax: +420 545 211 128
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznam