Pracoviště - Stavební odděleníHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

993     Stavební oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 098
Fax: +420 545 135 096
Vedoucí: Ing. Lenka Helánová
Sekretariát: -- neuveden --