Pracoviště - Referát centrálního skladuHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Referát centrálního skladu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 081Fax: +420 545 135 081E-mail: jan.horak@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Jan Horák
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam