Pracoviská - Ústav marketingu a obchodu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

115     Ústav marketingu a obchodu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/umo
Telefón: +420 545 132 301
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: Olga Vondrová