Pracoviská - Ústav marketingu a obchodu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

115     Ústav marketingu a obchodu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/umo
Telefón: +420 545 132 301Fax: -- neuvedené --E-mail: market@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Sekretariát: Olga Vondrová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém