Pracoviště - Ústav marketingu a obchodu


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

115     Ústav marketingu a obchodu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.pef.mendelu.cz/umo
Telefon: +420 545 132 301
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: Olga Vondrová