Pracoviská - Rektorát


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

EO|OK|KAN|OPTČ|OŘLZ|OVZN|OC|OPR|OIAK|OKR|OMVI|OVČ|OSASP
OSA|PR|PRO

996     Ekonomický odbor
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 117Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Iva Navrátilová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení finanční účtárny
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Oddělení mzdové účtárny
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 124Fax: -- neuvedené --E-mail: leona.abudayyehova@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Leona Abudayyehová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení práce a mzdy
Telefón: +420 545 135 129Fax: -- neuvedené --E-mail: iva.navratilova@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Šárka Hubatková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Oddělení rozpočtu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Lenka Jurková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát centrálního skladu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 081Fax: +420 545 135 081E-mail: jan.horak@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Jan Horák
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát evidence majetku
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

980     Kancelář kvestora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Libor Sádlík, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


981     Kancelář rektora
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 004Fax: +420 545 211 128E-mail: rektor@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Bc. Markéta Vejrostová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Kancelář rektora
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Sekretariát rektora
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

953     Odbor pro podporu tvůrčí činnosti
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 196Fax: -- neuvedené --E-mail: projekty@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


          954     Oddělení vědy a výzkumu
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          957     Projektové oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 196Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Bc. Ondřej Veselý
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          956     Referát transferu technologií
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.ctt.mendelu.cz
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


927     Odbor řízení lidských zdrojů
Zemědělská 1665/1, 61300 Brno
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: JUDr. Lenka Povolná
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          989     Oddělení personální a sociální
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://orlz.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 135 110Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.sofkova@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          987     Oddělení personálního rozvoje
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Olga Korvasová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


920     Odbor veřejných zakázek a nákupu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Iveta Farkačová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          926     Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 182Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát nákupů v dynamickém nákupním systému
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát technické podpory veřejných zakázek
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


928     Oddělení controllingu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jiří Klimeš
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


986     Oddělení komunikace a marketingu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Jiřina Studenková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


984     Oddělení kontroly a interního auditu
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 102, +420 773 765 023Fax: +420 545 136 032E-mail: martin.svitil@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Martin Svítil, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


925     Oddělení kvality a rizik
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.okrit.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 224Fax: -- neuvedené --E-mail: okrit@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Veronika Vejrostová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát kvality
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Referát rizik
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Referent oddělení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

923     Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 100Fax: +420 545 135 100E-mail: int.rec@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam


921     Oddělení pro vzdělávací činnost
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 101Fax: -- neuvedené --E-mail: studijni@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát pro kvalitu vzdělávací činnosti a akreditace
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Referát pro studijní záležitosti
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

910     Oddělení spisové a archivní služby a podatelna
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Centrální podatelna
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát spisové služby
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Univerzitní archiv
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


929     Oddělení strategie a analýz
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Mgr. Martina Pechová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          Referát účelových zařízení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 032Fax: +420 545 135 032E-mail: vaclav.zdimal@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


983     Právní oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: JUDr. Tamara Kolísková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


990     Provozní odbor
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Pavel Kubíček
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          992     Oddělení energetiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Jiří Zajíček
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          991     Oddělení správy a údržby
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ľuboslav Drobáň
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


                    Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 114Fax: +420 545 135 114E-mail: rihanek@mendelu.cz
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


                    Referát ochrany majetku
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    Referát podpory služeb
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    Referát správy budov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          994     Oddělení vozového parku
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ivana Švaňhalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          993     Stavební oddělení
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 098Fax: +420 545 135 096E-mail: lhelan@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Lenka Helánová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam